De meest succesvolle bedrijven van dit moment kenmerken zich door hun dynamiek, schaalbaarheid en hun creatieve business modellen. Samenwerken gebeurt in wisselende en tijdelijke communities en op platformen, traditionele gesloten innovatie heeft plaatsgemaakt voor open innovatie in ketens. Broedplaatsen, hotspots en hubs zijn veel meer dan het conventionele bedrijfsgebouw de omgevingen waarbinnen die innovaties zich voltrekken. Jaarbeurs gaat met JIM (Jaarbeurs Innovation Mile) zo’n open samenwerkplek creëren voor innovators die actief zijn op de thema’s “urban living”, “smart sustainable environment” en “life sciences & health”.

WAAROM DEZE THEMA’S?

Utrecht heeft de afgelopen jaren een wereldwijd vooraanstaande positie verworven als het gaat om kennis, innovatie en business op de thema’s “urban living”, “smart sustainable environment” en “life sciences & health”. Thema’s die allesbepalend zijn voor de urbane, slimme, gezonde en groene samenleving van de toekomst. Om innovatie op die thema’s verder te stimuleren, wil JIM een playground creëren die uitnodigt tot het uitwisselen en verdiepen van kennis, waarbinnen discipline- overstijgende inzichten ontstaan, verrassende en vernieuwende concepten worden ontwikkeld en innovatieve producten worden gelanceerd.

VOOR WIE IS JIM ER?
JIM is er voor gevestigde corporates, voor scale-ups, voor start-ups, voor kennisinstituten en onderwijsinstellingen, voor overheden, voor samenwerkingsverbanden… Kortom voor iedereen die in een stimulerende en dynamische omgeving in een open ecosysteem wil samenwerken aan kansrijke initiatieven, nieuwe product-marktcombinaties of innovatieve ideeën op het gebied van de urbane, slimme, gezonde en groene samenleving van de toekomst. Bij JIM ontmoet de slimme techneut de gevestigde corporate, werkt de creatieve strateeg samen met de maakindustrie en wordt de marketingmanager gevoed door de innovatiemanager.

MEETUP – TEAMUP – SCALE-UP
JIM is een open plek die uitnodigt om kennis te delen en over de eigen grenzen heen te kijken. Een stimulerende ruimte waar innovators elkaar kunnen ontmoeten, waar ze in een flexibele en dynamische co-workingspace in teamverband kunnen samenwerken, nieuwe projecten kunnen opstarten en partners, groepen klanten, field professionals en bedrijven actief bij hun programma kunnen betrekken. Zodat ze snel kunnen opschakelen als dat nodig is: MeetUp, TeamUp, Scale-Up.

WAT IS HET UITGANGSPUNT VAN JIM?
Bij JIM draait het vooral om connectiviteit en niet om de fysieke ruimte op zich. Bij JIM denken we liever in activiteitgerelateerde zones en toegevoegde waarde dan in vierkante meters. Natuurlijk faciliteren we personalized working spaces, komen er flexwerkplekken, demoruimtes en open vergaderlocaties, maar de ruimte is niet het uitgangspunt. Alles draait om het creëren van een omgeving waarin ontmoeting en interactie centraal staan en waarin slimme combinaties van creatie, techniek en business ongehinderd kunnen worden geformeerd. JIM als geboortegrond van nieuwe - commerciële – successen, waar flexibiliteit en modulariteit uitgangspunten zijn, en waarbij de ruimte in dienst staat van de behoefte van de JIM’ers.

WAAROM JIM?
Waarom Jaarbeurs voor een initiatief als JIM kiest? Omdat het in ons DNA zit om mensen en bedrijven met elkaar in verbinding te brengen en handel in beweging te zetten. Omdat we pioniers zijn en voorop willen lopen met nieuwe initiatieven zodat we een springplank kunnen blijven voor ondernemers en onderzoekers. Omdat we op een ongekend knooppunt van bedrijvigheid zitten met meer dan 2 miljoen bezoekers (Jaarbeurs) en 88 miljoen reizigers (Utrecht CS) per jaar: een ideale context voor de toetsing en ontginning van kennis. En omdat we met onze overige faciliteiten een perfect decor bieden waartegen deelnemers hun initiatieven aan het grote publiek kunnen presenteren via conferenties, bijeenkomsten of evenement.

 

Get in touch with us

Detalles de contacto

Jaarbeurs

Jaarbeurs Innovation Mile (JIM)
Jaarbeursplein 6
3521AL UTRECHT

El Equipo de Jaarbeurs