UCreate & RUIMTEVOLK - De Gezonde Leefomgeving

Om samen vorm te geven aan een gezonde leefruimte, waarbij de mensen die zich erin bewegen het uitgangspunt zijn, moeten de belangrijkste stakeholders – gemeente, provincie, zorginstellingen, huisartsen, ontwerpers, stedenbouwers, psychologen en andere experts – samen effectief optrekken. Hoe krijg je de wensen en behoeften van mensen boven tafel en hoe houd je hun belang in een complex proces voorop? Met RUIMTEVOLK, Perfect Place en Gemeente Utrecht duiken we in de gezonde leefomgeving.

De omgeving waarin je woont, werkt en ontspant heeft veel invloed op je welbevinden. Welke factoren maken een ruimte prettig, positief, actief en sociaal? En kunnen we bij het inrichten van onze leefruimte zorgen voor een positieve invloed op onze gezondheid en misschien zelfs problemen zoals eenzaamheid, stress en overgewicht bestrijden of voorkomen?

Sprekers

Sjors de Vries creëert met RUIMTEVOLK perspectieven en ruimtelijke strategieën voor maatschappelijke opgaven, met als doel duurzame en inclusieve steden en regio’s vorm te geven. Stakeholders bij elkaar brengen, om te komen tot de juiste actiepunten en en agenda’s is daarbij een kerntaak.

Johan Westerbeek ondersteunt met Perfect Place organisaties op basis van gebiedsdata en met analyse tools bij het bepalen van de leefbaarheid van een gebied voor bepaalde doelgroepen. Is een wijk geschikt om te gaan doorontwikkelen voor ouderen die langer zelfstandig moeten wonen bijvoorbeeld?

Monique Simons is senior onderzoeker digitale (game)technologie voor gezond stedelijk leven bij Gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht. In haar onderzoeksprogramma Gamifying Urban Health gaat ze op zoek naar manieren waarop de stad een leefomgeving wordt met gezonde verleidingen.

Programma

 • 13.00 – Inloop met koffie en thee
 • 13.30 – Welkom door U CREATE en Monique Simons (Gemeente Utrecht)
 • 13.40 – Strategieën voor meer gezondheid en geluk in de wijk, door Sjors de Vries (RUIMTEVOLK)
  Lucht, geluid, groen en water: allemaal factoren die van invloed zijn op onze gezondheid. Op welke manieren kunnen we via een gebiedsgerichte aanpak de gezondheid van mensen positief beïnvloeden? RUIMTEVOLK verzorgt een inspirerende aftrap met een overzicht van instrumenten en strategieën.
 • 14.10 – De invloed van een goed ontwerp op mensen en gedrag
  Wat kunnen we meenemen uit de wetenschap rond publieke gebouwen of ziekenhuizen?
 • 14.30 – Koffie- en thee
 • 14.45 – Big Data als bron van aantrekkelijkheid van locaties naar doelgroepen, door Johan Westerbeek (Perfect Place) Wat is de invloed van de woonomgeving op gezondheid van mensen? Welke eisen en wensen hebben verschillende doelgroepen om zo prettig mogelijk te leven? Denk bijvoorbeeld aan afstand van voorzieningen in de woonomgeving. Aan de hand van praktijkcases zal de toegevoegde waarde van (omgevings)data en het potentieel van nieuwe databronnen zichtbaar worden.
 • 15.00 – Ontwerpsessies 

  Thema 1: vanuit de bestaande wijk naar een nieuwe inrichting werken. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld inspelen op meer ouderen in een wijk. Hoe kunnen we hen een gezondere leefomgeving bieden?

  Thema 2: als we blanco op een lege kaart konden beginnen hoe ziet de ideale leefomgeving er dan uit? Welke doelgroepen wil je bedienen en wat is er nodig aan voorzieningen, activiteiten en groen en water om ze in hun welzijn te ondersteunen?

 • 16.30 – Interview: Wat is nodig om in de praktijk tot concepten voor een gezonde leefomgeving te komen?
  Alle sprekers van de dag gaan, ook op basis van de uitkomsten uit de ontwerpsessies, met elkaar in discussie om te komen tot 5 do’s en 5 don’ts om met stakeholders aan de slag te gaan met ruimtelijke ontwikkeling, met de gezonde gebruiker als vertrekpunt.
 • 16.45 – Borrel

Aanmelden

Alle Health Tuesdays van U CREATE zijn in principe gratis. Wel vragen we je om je aan te melden via Eventbrite.

Be the first one to leave a comment